Leveranciersoverleg

Omdat er verschillende partijen betrokken zijn bij het elektronisch berichtenverkeer, heeft de Raad voor Rechtsbijstand een overleg tussen de Raad en hen ge�nitieerd. Enkele malen per jaar komen de partijen samen. Ontwikkelingen met betrekking tot onder andere de Vrij te laten bedrag-Calculator, de verklaring ex artikel 285 Faillissementswet worden dan besproken. Ook nieuw te ontwikkelen producten komen tijdens dit overleg ter sprake. Leveranciers die aan dit overleg deelnemen, kunnen ook een offerte uitbrengen voor de nieuw te ontwikkelen producten.

Ga terug naar de index


Zoek

 

Actueel

  • Calculator en rapport januari 2015 online
  • Problemen opgelost!
    Het probleem dat verslagen en formulieren niet opgeslagen en geopend konden worden is opgelost. Nogmaals onze excuses voor het ongemak dat dit heeft veroorzaakt.
  • Gemeente Den Bosch steunt pilot Ondernemersklankbord voor Bossche MKB-ers/ZZP-ers
    Lees de nieuwsbrief
  • Bureau Wsnp heeft 4 voorlichtingsfilmpjes gemaakt over de weg naar de Wsnp en de gevolgen van de Wsnp.
    Bekijk de filmpjes.