Leveranciersoverleg

Omdat er verschillende partijen betrokken zijn bij het elektronisch berichtenverkeer, heeft de Raad voor Rechtsbijstand een overleg tussen de Raad en hen ge�nitieerd. Enkele malen per jaar komen de partijen samen. Ontwikkelingen met betrekking tot onder andere de Vrij te laten bedrag-Calculator, de verklaring ex artikel 285 Faillissementswet worden dan besproken. Ook nieuw te ontwikkelen producten komen tijdens dit overleg ter sprake. Leveranciers die aan dit overleg deelnemen, kunnen ook een offerte uitbrengen voor de nieuw te ontwikkelen producten.

Ga terug naar de index


Zoek

 

Actueel

  • Bureau Wsnp heeft 4 voorlichtingsfilmpjes gemaakt over de weg naar de Wsnp en de gevolgen van de Wsnp.
    Bekijk de filmpjes.