Wettelijk traject

Op basis van het verzoek met de bijbehorende verklaring kan de rechtbank via een vonnis beslissen tot een dwangregeling of een wettelijke sanering.
Voor de uitvoering van de sanering wijst de rechtbank een bewindvoerder aan en een rechter-commissaris (rc). De bewindvoerder kan een medewerker zijn van een gemeentelijke krediet- of stadsbank, een particuliere bewindvoerderorganisatie of een medewerker van een advocatenkantoor. Bij de complexere gevallen, bijvoorbeeld als er een onderneming bij de sanering betrokken is, wordt vaak een advocaat als bewindvoerder aangewezen.

De beslissing om een schuldenaar toe te laten tot de saneringsregeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Schuldeisers die nog niet voorkomen in de schuldenlijst en dus niet door de bewindvoerder worden aangeschreven, kunnen zich naar aanleiding van die publicatie alsnog aanmelden bij de bewindvoerder. Schuldsaneringsbeslissingen worden ook opgenomen in een internetregister (het Centraal Insolventieregister).

In een verificatievergadering, die in de regel alleen pro forma is, stelt de rechtbank de lijsten met ingediende vorderingen vast.
De saneringsperiode is in de regel 3 jaar.
Periodiek informeert de bewindvoerder de rc omtrent de boedel en de voortgang van de sanering via voortgangsverslagen. Voor verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld het verkopen van een huis), vraagt de bewindvoerder vooraf toestemming aan de rc.
Ook tijdens de Wsnp kan de schuldenaar een akkoord aanbieden. Als dat akkoord door de schuldeisers wordt geaccepteerd en door de rechtbank wordt vastgesteld, eindigt de regeling.

Aan het einde van de looptijd van de sanering stelt de bewindvoerder ten behoeve van de rechtbank een eindverslag op over de wijze waarop het schuldsaneringstraject is verlopen. Heeft de schuldenaar zich aan alle verplichtingen gehouden die de Wsnp aan hem stelt, dan verstrekt de rechtbank een zogenoemde schone lei. Dit houdt in dat de (resterende) schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis.
De rechtbank publiceert ook de beëindiging van de schuldsanering. Deze publicatie is terug te vinden in het Centraal Insolventieregister.

Ga terug naar de index