Bibliotheek

In de bibliotheek treft u een groot aantal items aan die betrekking hebben op de Wsnp. De onderwerpen variëren van wetsvoorstellen, kamerstukken, de besluiten van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp, tot de jurisprudentiedatabank met daarin een aantal uitspraken die betrekking hebben op de Wsnp, informatie over het Bureau Wsnp en een korte bespreking van schuldhulpverlening, het minnelijk traject.

Terug