Veel gestelde vragen


Ik heb hoge schulden en een laag inkomen. Kan ik toch een verzoek tot Wsnp indienen?

Ja; het feit dat u hoge schulden en een laag inkomen heeft, is voor de toelating tot de Wsnp niet relevant.Overige vragen Toetreding tot de Wsnp:
 •  
 • Ik heb schulden in Nederland maar woon in het buitenland. Kan ik een verzoek indienen voor toelating tot de Wsnp?
 •  
 • Ik ben dakloos, is het voor mij dan toch mogelijk om me aan te melden voor schuldhulpverlening en eventueel een verzoek tot toelating in de Wsnp in te dienen?
 •  
 • Wat kan ik doen als de gemeente weigert een verklaring ex art 285 Faillissementswet (schuldsaneringsverklaring) af te geven?
 •  
 • Hoe kom ik in aanmerking voor de Wsnp?
 •  
 • Kan ik met een fraudeschuld worden toegelaten tot de Wsnp?
 •  
 • Kan ik met een CJIB-boete of schadevergoedingsmaatregel worden toegelaten tot de Wsnp?
 •  
 • Is het mogelijk een tweede verzoek tot Wsnp in te dienen binnen tien jaar?
 •  
 • Wanneer wordt er beslist op mijn verzoek tot toelating tot de Wsnp?
 •  
 • Is er een minimum schuldbedrag of minimum aantal schuldeisers om in aanmerking te komen voor de Wsnp?
 •  
 • Kan ik nog proberen de schuldeisers te dwingen om mee te werken aan een schuldsanering zonder toepassing van de Wsnp?
 •  
 • Kan ik ook op een andere manier een verzoek tot toelating in de Wsnp indienen dan via een verzoekschrift dat wordt ingediend door de schuldhulpverleningsorganisatie in mijn gemeente?