Veel gestelde vragen


Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we 'gesubsidieerde rechtsbijstand'.
De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.
In de praktijk betaalt de raad een groot deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van het inkomen betaalt een aanvrager wel een eigen bijdrage.
Als een aanvrager is toegelaten in de Wsnp dan is het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand dat, indien rechtsbijstand wordt verleend in de periode waarin de schuldsaneringsregeling van toepassing is, betreffende aanvrager de laagste eigen bijdrage betaalt.
Als u tijdens de toepassing van de Wsnp gebruik wilt maken van gesubsidieerde rechtsbijstand dan zoekt u een advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand aan wil vragen. De advocaat moet de gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, u hoeft dit niet zelf te doen.Overige vragen Gevolgen schuldsanering:
 •  
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?
 •  
 • Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?
 •  
 • Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp
 •  
 • Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?
 •  
 • Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
 •  
 • Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Ik zit in de Wsnp en verwacht binnenkort een erfenis. Wat gebeurt hiermee?
 •  
 • Mijn partner en ik zitten beiden in de Wsnp en willen scheiden. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Mijn partner en ik willen trouwen/ een geregistreerd partnerschap aangaan. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Ik zit in de Wsnp, maar de andere bewoners van mijn huis niet. Toch wordt hun post naar mijn bewindvoerder Wsnp gezonden. Wat kan ik hier tegen doen?
 •  
 • Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
 •  
 • Mag de belastingdienst bij belastingteruggave verrekenen met de schuld die onder de werking van de Wsnp valt?
 •  
 • Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?