Veel gestelde vragen


Mijn partner en ik zitten beiden in de Wsnp en willen scheiden. Wat zijn de gevolgen?

Als u wilt scheiden tijdens de Wsnp, moet de bewindvoerder uw dossier splitsen. Dat houdt in dat hij twee nieuwe berekeningen van het vrij te laten bedrag maakt en twee schuldenlijsten. Omdat u voor de schulden uit de gemeenschap 100% aansprakelijk bent, plaatst de bewindvoerder deze schulden geheel op beide schuldenlijsten. De schuldeiser kan natuurlijk niet meer ontvangen dan de vordering die hij op u beiden heeft.

Een scheiding heeft in principe geen invloed op de looptijd van uw schuldsanering.Overige vragen Gevolgen schuldsanering:
 •  
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand?
 •  
 • Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?
 •  
 • Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?
 •  
 • Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp
 •  
 • Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?
 •  
 • Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
 •  
 • Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Ik zit in de Wsnp en verwacht binnenkort een erfenis. Wat gebeurt hiermee?
 •  
 • Mijn partner en ik willen trouwen/ een geregistreerd partnerschap aangaan. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Ik zit in de Wsnp, maar de andere bewoners van mijn huis niet. Toch wordt hun post naar mijn bewindvoerder Wsnp gezonden. Wat kan ik hier tegen doen?
 •  
 • Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
 •  
 • Mag de belastingdienst bij belastingteruggave verrekenen met de schuld die onder de werking van de Wsnp valt?
 •  
 • Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?