Veel gestelde vragen


Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?

Nee. De bewindvoerder verkoopt alleen zogenoemde bovenmatige inboedel. Het gaat dan om waardevolle of luxe goederen zoals bijvoorbeeld een caravan, een scooter of een auto. Dit gebeurt alleen als er, na aftrek van de kosten van de verkoop, geld overblijft voor de crediteuren. Als blijkt dat de maandelijkse lasten van bijvoorbeeld het hebben van een auto niet passen in uw budget, dan kan alsnog beslist worden dat de auto verkocht moet worden, ongeacht de opbrengst.
Heeft u een vervoermiddel nodig voor woon-/werkverkeer, dan mag u uw auto of scooter in de meeste gevallen behouden. De bewindvoerder legt dit voor aan de rechter-commissaris, deze beslist of u het vervoermiddel mag behouden en onder welke voorwaarden.



Overige vragen Gevolgen schuldsanering:
 •  
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?
 •  
 • Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp
 •  
 • Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?
 •  
 • Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
 •  
 • Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
 •  
 • Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?