Veel gestelde vragen


Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?

Tijdens de eerste 13 maanden van de Wsnp bestaat er een postblokkade. Dit houdt in dat al uw post eerst naar uw bewindvoerder gestuurd wordt, die deze vervolgens naar u doorstuurt of u in de gelegenheid stelt de post op te halen. Indien de bewindvoerder de post doorstuurt, gebeurt dit door middel van een grote envelop met hierop een sticker met de mededeling “Van bewindvoerder aan schuldenaar”. Deze sticker is noodzakelijk, omdat de automatische verwerking van TNT anders de post weer naar de bewindvoerder stuurt.

De postblokkade is voor de bewindvoerder bedoeld als controlemiddel. Hieruit kan hij/zij opmaken of u zich aan uw verplichtingen houdt. Na 13 maanden wordt de postblokkade in principe opgeheven. Wanneer er twijfel bestaat of u wel aan uw verplichtingen voldoet, kan de bewindvoerder de rechtbank vragen de postblokkade door te laten lopen tot aan het einde van de Wsnp.

De postblokkade wordt uitgevoerd door TNT. Als er meerdere mensen op een adres wonen, maar zij niet allemaal in de Wsnp zitten, mag alleen de post van degene die in de Wsnp zit, doorgezonden worden naar de bewindvoerder. Gebeurt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van TNT.Overige vragen Gevolgen schuldsanering:
 •  
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand?
 •  
 • Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?
 •  
 • Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp
 •  
 • Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?
 •  
 • Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
 •  
 • Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Ik zit in de Wsnp en verwacht binnenkort een erfenis. Wat gebeurt hiermee?
 •  
 • Mijn partner en ik zitten beiden in de Wsnp en willen scheiden. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Mijn partner en ik willen trouwen/ een geregistreerd partnerschap aangaan. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Ik zit in de Wsnp, maar de andere bewoners van mijn huis niet. Toch wordt hun post naar mijn bewindvoerder Wsnp gezonden. Wat kan ik hier tegen doen?
 •  
 • Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
 •  
 • Mag de belastingdienst bij belastingteruggave verrekenen met de schuld die onder de werking van de Wsnp valt?
 •  
 • Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?