Veel gestelde vragen


Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp

Als u in een koophuis woont, dan zal deze in de meeste gevallen worden verkocht. Van de opbrengst wordt eerst de hypotheekverstrekker betaald. Blijft er daarna nog een bedrag over, dan wordt dit in de boedel gestort voor de overige schuldeisers. Is de opbrengst van de woning niet voldoende om uw hypotheek af te lossen, dan kan de hypotheekverstrekker het restant van de hypotheekschuld indienen in de schuldsanering.

In een enkel bijzonder geval vindt tijdens de wettelijke schuldsanering schuldvernieuwing plaats; uw bestaande hypothecaire lening wordt dan vervangen door een nieuwe hypotheek. Op deze manier kunt u uw woning behouden. Deze nieuwe schuld valt niet onder de werking van de Wsnp. U dient de kosten van deze nieuwe lening uit uw vrij te laten bedrag te voldoen. Zonder toestemming van de rechtbank is schuldvernieuwing niet mogelijk!Overige vragen Gevolgen schuldsanering:
 •  
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?
 •  
 • Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?
 •  
 • Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?
 •  
 • Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
 •  
 • Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
 •  
 • Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?