Veel gestelde vragen


Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?

Wanneer u wordt toegelaten tot de Wsnp vind er een hakbijleffect plaats. Alle schulden die op dat moment bestaan vallen onder de Wsnp. De meeste schulden zijn bekend bij de schuldenaar, maar vaak niet allemaal. Door de publicatie kan iedere schuldeiser zelf controleren of één van hun debiteuren is toegelaten tot de Wsnp. Alle schulden die onder de werking van de Wsnp vallen moeten door de schuldeiser op tijd worden ingediend bij de bewindvoerder. Gebeurt dit niet en krijgt de schuldenaar na drie jaar een schone lei, dan kunnen ook deze schuldeisers hun vordering niet meer bij u innen.Overige vragen Gevolgen schuldsanering:
 •  
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?
 •  
 • Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?
 •  
 • Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp
 •  
 • Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
 •  
 • Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
 •  
 • Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?