Veel gestelde vragen


Ik zit in de Wsnp en verwacht binnenkort een erfenis. Wat gebeurt hiermee?

De erfenis valt in principe in de boedel.

De bewindvoerder treedt in uw plaats voor de acceptatie van de erfenis. U bent vanaf het moment dat de Wsnp van toepassing wordt verklaard niet meer bevoegd om over de erfenis te beschikken. Wanneer de erfenis een positief saldo bevat, zal de bewindvoerder de erfenis aanvaarden en wordt het geld overgemaakt naar de boedelrekening.

Wanneer de hoogte van het bedrag dat u erft, groter is dan uw schuldenlast (incl. de gemaakte boedelkosten), ontvangt u het overschot terug en wordt de Wsnp opgeheven omdat uw schulden voldaan zijn.

Het kan voorkomen dat een erfenis een negatief saldo bevat; de bewindvoerder zal in
dat geval de erfenis niet aanvaarden.Overige vragen Gevolgen schuldsanering:
 •  
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand?
 •  
 • Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?
 •  
 • Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?
 •  
 • Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp
 •  
 • Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?
 •  
 • Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
 •  
 • Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Mijn partner en ik zitten beiden in de Wsnp en willen scheiden. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Mijn partner en ik willen trouwen/ een geregistreerd partnerschap aangaan. Wat zijn de gevolgen?
 •  
 • Ik zit in de Wsnp, maar de andere bewoners van mijn huis niet. Toch wordt hun post naar mijn bewindvoerder Wsnp gezonden. Wat kan ik hier tegen doen?
 •  
 • Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
 •  
 • Mag de belastingdienst bij belastingteruggave verrekenen met de schuld die onder de werking van de Wsnp valt?
 •  
 • Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?