Veel gestelde vragen


Kan ik een akkoord aanbieden tijdens de Wsnp?

Ja. Zoals vermeld onder het kopje “Toetreding tot de Wsnp” kunt u de rechtbank verzoeken de onwillige schuldeisers in het minnelijk traject alsnog een dwangakkoord op te leggen. Mocht dat niet gelukt zijn en u bent alsnog toegetreden tot de Wsnp, dan heeft u nog een mogelijkheid om een akkoord aan te bieden tijdens de Wsnp. Op deze manier kan de Wsnp eerder beëindigd worden met kwijtschelding van de restschuld.  Omdat de restschuld wordt kwijtgescholden door de schuldeisers wordt géén schone lei verstrekt. Een schone lei verzekert u ervan dat de restvorderingen niet meer opeisbaar zijn. Dat is in dit geval niet nodig; schuldeisers geven u immers de garantie dat de restvorderingen worden kwijtgescholden.Overige vragen Aanbieden akkoord:
  •  
  • Kan de bewindvoerder mij helpen bij het aanbieden van een akkoord?
  •  
  • Wat zijn de voorwaarden voor een akkoord?