Veel gestelde vragen


Huisuitzetting dreigt. Wat nu?

Wanneer de woningbouwvereniging dreigt met huisuitzetting, kunt u de Wsnp-rechter vragen om een voorlopige voorziening. Deze wordt uitgesproken voor de duur van maximaal 6 maanden en houdt in dat de verhuurder uw woning gedurende de toepassing van deze voorlopige voorziening niet mag ontruimen. In deze afkoelingsperiode kunt u alsnog proberen om een buitengerechtelijke regeling te treffen.
Ook wanneer het minnelijk traject is afgerond, is het nog mogelijk om de Wsnp-rechter om een voorlopige voorziening te vragen. Op die manier kan dan tijd worden verkregen om het verzoekschrift tot toepassing van de Wsnp compleet te maken.

Is er een nieuwe huurschuld ontstaan tijdens de Wsnp en wil de woningbouwvereniging op basis van deze nieuwe schuld tot ontruiming overgaan, dan mogen zij dit. Slechts betaling van de vordering kan de executie tegengaan.Overige vragen De schuldenaar:
  •  
  • Wat zijn mijn rechten en plichten wanneer ik ben toegelaten tot de Wsnp?
  •  
  • Moet ik mijn belastingaangifte invullen? Of doet mijn bewindvoerder dit?
  •  
  • Mag ik mijn bedrijf voortzetten tijdens de Wsnp?
  •  
  • Mag ik een bedrijf starten tijdens de Wsnp?