Veel gestelde vragen

Als u vragen heeft over een bepaald onderwerp kunt u het antwoord wellicht terugvinden in dit overzicht. U kunt via de zoekfunctie uw onderwerp invoeren, u komt dan direct bij het juiste item terecht.

Alhoewel de antwoorden zo zorgvuldig mogelijk zijn geformuleerd, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Zoeken op trefwoord:

Zoeken op categorie:

 • Toetreding tot de Wsnp
 • Ik heb schulden in Nederland maar woon in het buitenland. Kan ik een verzoek indienen voor toelating tot de Wsnp?
  Wat kan ik doen als de gemeente weigert een verklaring ex art 285 Faillissementswet (schuldsaneringsverklaring) af te geven?
  Hoe kom ik in aanmerking voor de Wsnp?
  Kan ik met een fraudeschuld worden toegelaten tot de Wsnp?
  Kan ik met een CJIB-boete of schadevergoedingsmaatregel worden toegelaten tot de Wsnp?
  Is het mogelijk een tweede verzoek tot Wsnp in te dienen binnen tien jaar?
  Ik heb hoge schulden en een laag inkomen. Kan ik toch een verzoek tot Wsnp indienen?
  Wanneer wordt er beslist op mijn verzoek tot toelating tot de Wsnp?
  Is er een minimum schuldbedrag of minimum aantal schuldeisers om in aanmerking te komen voor de Wsnp?
  Kan ik nog proberen de schuldeisers te dwingen om mee te werken aan een schuldsanering zonder toepassing van de Wsnp?
  Kan ik ook op een andere manier een verzoek tot toelating in de Wsnp indienen dan via een verzoekschrift dat wordt ingediend door de schuldhulpverleningsorganisatie in mijn gemeente?
 • Gevolgen schuldsanering
 • Ik wil gaan samenwonen en zit in de Wsnp. Kan dat? Wat zijn de gevolgen?
  Kan ik tijdens de Wsnp aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand?
  Worden al mijn bezittingen verkocht wanneer ik in de Wsnp kom?
  Er komt een postblokkade. Wat houdt dat in?
  Wat gebeurt er met mijn koopwoning tijdens de Wsnp
  Waarom is publicatie in de Staatscourant en op internet noodzakelijk?
  Wat gebeurt er als ik tijdens de schuldsanering nieuwe schulden maak?
  Mijn ex en ik hebben bij de echtscheiding een convenant opgesteld waarin we de schulden verdeeld hebben. Mijn partner zit in de Wsnp, ik niet. Wat zijn de gevolgen?
  Ik zit in de Wsnp en verwacht binnenkort een erfenis. Wat gebeurt hiermee?
  Mijn partner en ik zitten beiden in de Wsnp en willen scheiden. Wat zijn de gevolgen?
  Mijn partner en ik willen trouwen/ een geregistreerd partnerschap aangaan. Wat zijn de gevolgen?
  Ik zit in de Wsnp, maar de andere bewoners van mijn huis niet. Toch wordt hun post naar mijn bewindvoerder Wsnp gezonden. Wat kan ik hier tegen doen?
  Wordt mijn naam geregistreerd bij BKR?
  Mag de belastingdienst bij belastingteruggave verrekenen met de schuld die onder de werking van de Wsnp valt?
  Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de Wsnp?
 • De schulden
 • Wanneer vallen mijn aanslagen WOZ en OZB in de Wsnp?
  Ik heb een Schunalverklaring van de Belastingdienst, mijn AOW-uitkering wordt gekort als ik 65 jaar ben. Wat betekent dit voor de Wsnp?
  Welke schulden vallen onder de Wsnp?
  Ik heb schulden in het buitenland. Kan ik toch gebruik maken van de Wsnp?
  Welk deel van de gemeentelijke belastingen valt onder de werking van de Wsnp en welk deel niet?
  Ik heb ten onrechte te veel bijstandsuitkering ontvangen. De sociale dienst heeft hierdoor een vordering op mij. Valt deze onder de werking van de Wsnp?
  Ik heb een betalingsachterstand bij mijn energieleverancier, mag ik worden afgesloten van gas en licht?
  Ik heb boetes bij het CJIB. Gaan die gewoon mee in de schuldsanering?
  Vanwege een betalingsachterstand met betrekking tot mijn zorgpremie heeft de zorgverzekeraar mijn aanvullende verzekering opgezegd. Inmiddels ben ik toegelaten in de Wsnp, kan ik me nu weer aanvullend verzekeren?
  Ik heb een schuld bij mijn zorgverzekeraar. Nu worden mijn aanvullende- en tandartsverzekering beëindigd. Mag dat? En ben ik nu niet meer verzekerd tegen ziektekosten?
  Mijn ex-partner is toegelaten in de Wsnp. Wat betekent dit voor de afspraken die zijn gemaakt in ons echtscheidingsconvenant?
  Ik heb een betalingsachterstand bij mijn zorgverzekeraar, kan ik overstappen naar andere zorgverzekeraar?
 • Vrij te laten bedrag (vtlb)
 • Hoe wordt mijn vakantiegeld berekend?
  Wat mag ik houden van mijn inkomsten tijdens de Wsnp?
  Mag ik mijn volledige vakantiegeld behouden?
  Moet ik alimentatie blijven betalen als ik in de Wsnp zit?
  Moet mijn partner meewerken aan mijn schuldsanering?
  Stel dat ik tijdens de Wsnp (beter betaald) werk vind, moet ik dan meer gaan aflossen aan de bewindvoerder?
 • Aanbieden akkoord
 • Kan ik een akkoord aanbieden tijdens de Wsnp?
  Kan de bewindvoerder mij helpen bij het aanbieden van een akkoord?
  Wat zijn de voorwaarden voor een akkoord?
  Hoe gaat het aanbieden van een akkoord in zijn werk?
 • Beëindiging schuldsanering
 • Mijn ex-partner en ik hebben tijdens ons huwelijk in gemeenschap van goederen een lening afgesloten. Nu zijn we gescheiden. Mijn ex-partner heeft na de toepassing van de Wsnp de schone lei gekregen en de bank verhaalt de restantlening op mij. Kan ik de betalingen die ik nu nog doe op de lening op mijn ex-partner verhalen?
  Wanneer ontvang ik een schone lei?
  Wat houdt de schone lei in?
  Ik ben opgeroepen door de rechtbank omdat ik mij niet aan mijn verplichtingen heb gehouden. Wat staat mij te wachten?
  Wat gebeurt er als ik na de Wsnp opnieuw in de financiële problemen kom? Kan ik dan nog een keer gebruik maken van de Wsnp?
  Ik ben failliet verklaard; wat houdt dit in?
  Hoe lang blijven mijn gegevens opvraagbaar in LRS (Landelijk Register Schuldsaneringen)?
 • Hoger beroep
 • Kan ik in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank?
  Kan ik in hoger beroep tegen een beschikking van de rechter-commissaris?
  Wie betaalt mijn advocaat als het nodig is een beroepsprocedure te volgen?
 • De schuldenaar
 • Wat zijn mijn rechten en plichten wanneer ik ben toegelaten tot de Wsnp?
  Moet ik mijn belastingaangifte invullen? Of doet mijn bewindvoerder dit?
  Mag ik mijn bedrijf voortzetten tijdens de Wsnp?
  Mag ik een bedrijf starten tijdens de Wsnp?
  Huisuitzetting dreigt. Wat nu?
 • De bewindvoerder
 • Wat zijn de taken van mijn bewindvoerder?
  Mag ik zelf een bewindvoerder uitzoeken?
  Neemt de bewindvoerder mijn financiële verplichtingen over?
  Is de bewindvoerder aansprakelijk voor fouten die hij/zij maakt?
  Ik heb een klacht over mijn bewindvoerder. Waar kan ik terecht?
 • De rechtbank
 • Kan ik een klacht indienen bij de rechtbank zonder in hoger beroep te gaan?

Terug