Berekening vrij te laten bedrag

De Vrij te laten bedrag-calculator is een softwareproduct waarmee iedereen een berekening van het vrij te laten bedrag kan maken. De software wordt via deze site ter beschikking gesteld aan een ieder die Vrij te laten bedrag-berekeningen wil maken.

Voor bewindvoerders die gebruik maken van speciale bewindvoerdersoftware, is een plug-in ontwikkeld. Deze plug-in is geïmplementeerd in Opus.D Pro, Stratech-SHV, EOS en Fineaid. De plug-in geeft dezelfde output als de calculator.

Bent u bewindvoerder en maakt u geen gebruik van OpusD Pro, Stratech-SHV, EOS of Fineaid, maar wel van andere bewindvoerdersoftware, dan kunt u de plug-in aanvragen bij het Bureau Wsnp.

Downloaden Vrij te laten bedrag-calculator 2015, maak hieronder uw keuze:

Problemen bij gebruik van de Vtlb-calculator

De VTLB Calculator schil is ook weer opgenomen zodat deze ook de nieuwe VTLB Calculator herkent.

LET OP!
Executables (met uitgang .exe) worden soms tegengehouden door virusscanners. Is op uw pc antivirussoftware geprogrammeerd die de download van .exe-bestanden tegenhoudt, doet u er goed aan het zip-bestand te downloaden.

Noot bij installatie.

  1. Voor Apple-gebruikers: De VTLB Calculator is een Windows applicatie. Het kan dus niet rechtstreeks op een Apple geïnstalleerd worden. Met "Boot Camp" zijn er mogelijkheden. Voor informatie daarover kunt u niet bij Bureau Wsnp terecht, maar moet u zich wenden tot uw systeembeheerder.
  2. VTLB Calculator 2.6.1 kan naast eerdere versies geïnstalleerd worden. De DLL heeft een nieuwe identificatie voor Windows. Dit betekent dat alle versies ieder hun eigen geregistreerde vtlb.dll gebruiken. Het wordt aangeraden om versie 2.6.1 in dezelfde map (standaard: C:\Program Files\VTLB Calculator\ of C:\Program Files (x86)\VTLB Calculator\) te installeren als eerdere versies.

Archief Rekenmodel Recofa

Terug