Bewindvoerders en -organisaties

Bent u op zoek naar een bewindvoerder of een bewindvoerderorganisatie? Op deze pagina treft u de complete overzichten aan van alle bewindvoerders(organisaties) die in Nederland bevoegd zijn de Wet schuldsanering natuurlijke personen uit te voeren

Komt een bewindvoerder(organisatie) niet voor in het overzicht. Neemt u dan contact op met het Bureau Wsnp (088) 787 1910.

Ik zoek een bewindvoerder Wsnp
Een zo compleet mogelijk overzicht van alle geregistreerde bewindvoerders, gerubriceerd per arrondissement.

Ik zoek een bewindvoerderorganisatie
Een zo compleet mogelijk overzicht van alle bewindvoerderorganisaties, te doorzoeken op naam, plaats en arrondissement.

Terug