Registers schuldsaneringen

In het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS) en het Centraal Insolventie Register (CIR) kunt u zoeken of en zo ja wanneer een persoon is toegelaten tot de Wsnp.

Landelijk Register Schuldsanering

Het Landelijk Register Schuldsaneringen is een door de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch geleverde service om een vlotte, centrale raadpleging van uitgesproken schuldsaneringen te bevorderen. Dit register is afgeleid van de rechtbank-uitspraken die naar de Raad voor Rechtsbijstand worden verzonden. Het vormt echter uitdrukkelijk niet een vervanging voor het openbare register dat de 19 rechtbanken ieder voor zich ingevolge de Faillissementswet met betrekking tot van toepassing verklaarde schuldsaneringsregeling dienen te houden.

LET OP
Naar aanleiding van de bepalingen in het privacyreglement zijn er aanpassingen verricht in het Landelijk Register Schuldsaneringen. Vanaf heden blijven gegevens van schuldenaren tot 6 maanden na beëindiging van de Wsnp zichtbaar in het Landelijk Register Schuldsaneringen. Voorheen was deze termijn 10 jaar. De termijn van 6 maanden geldt nu ook voor de registraties in het Centraal Insolventie Register.

Centraal Insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Alleen insolventiegegevens gepubliceerd na 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar.

Disclaimer
Privacyreglement Landelijk Register Schuldsanering
Privacy reglement CDS

Terug